Hi. I'm Samantha.

I write about not getting stuck with your academic assignments.

Trusted Academic Service
college essay on learning disabilitiesbooks comparison essaycommentary essay helpspanish essays about vacationsessay on silencesatire essay scholarshipsintroduction essay cell phonesgirl child education india essayconclude argumentative essay abortionthird world poverty essayessay questions on the league of nationsode to friendship and other essays

Det dejlige ved danmark essayKlaus Rifbjerg var en uomgængelig mastodont inden for nyere dansk litteratur. Den kroniske uskyld var hans absolutte hovedværk.

Klaus Rifbjerg (f. 1931) må karakteriseres som en uomgængelig mastodont inden for nyere dansk litteratur, både med hensyn til produktivitet og alsidighed. Fra hans lyriske debut i 1956, Under vejr med mig selv. til år 2000, har han skrevet over 120 digt- og novellesamlinger, skuespil, romaner, revyer, tv- og hørespil, filmmanuskripter, essaysamlinger, børnebøger, dagbøger m.m. Rifbjergs dominerende skikkelse indenfor den danske, modernistiske litteratur i den sidste halvdel af 1900-tallet er ikke kun et resultat af hans enorme og særligt lyrisk, kvalitative produktivitet. Rifbjergs status som institution i det danske åndsliv er også et resultat af hans indsats som redaktør af det litterære magasin Vindrosen (1959-63), sammen med Villy Sørensen, hans kulturradikale indstilling, hans funktion som offentlig provokatør og debattør, hans stilling som forlagsredaktør for Gyldendal (1984-91) og hans prægning af poesien i 1960’erne med digtsamlingen Konfrontation. der gav navn til betegnelsen konfrontationsmodernismen.

I 1958 debuterede Rifbjerg indenfor den episke genre med romanen Den kroniske uskyld. der lægger sig i strømmen af pubertetsromaner, udkommet efter Sallingers Forbandede Ungdom (1951). Den kroniske uskyld er en psykologisk roman om drengen Janus’ problematiske udvikling igennem puberteten til voksenlivet og hans forhold til den idealiserede kammerat Tore og dennes store og tragiske kærlighed til den eventyrligt dejlige Helle. Jeg-fortælleren, Janus, udfylder hele første kapitel med euforiske og overdrevne idealbeskrivelser af vennen Tore og præsenterer derefter beskedent sig selv i andet kapitel. Dette bliver symptomatisk for hele romanens udvikling: fortælleren Janus idealiserer Tore og Helle i en sådan grad, at han ubevidst fremmedgør sig selv, og obstruerer sin egen evne til at gennemføre et ’helt’ kærlighedsforhold, dvs. et forhold, hvor kærligheden lever side om side med en forløsende seksualitet. Han opfyldes derved af en ødelæggende selvforagt. Tore og Helles forhold er derimod rent platonisk, men opnår ikke nogen seksuel forløsning. På dagen, hvor den afsluttende studenterfest afholdes, beslutter parret at deklamere deres forlovelse offentligt, men en tragisk hændelse sætter et definitivt punktum: Helles moder forfører Tore, og Helle begår sønderknust selvmord. Disse hændelser bliver, udover deres tragiske omfang, af stor betydning for fortælleren, der ikke længere kan opretholde den illusorisk ideale tilbedelse af Tore. Nu må han vende sig mod sit eget jeg og mod en mere selvstændig opbyggelse af sin identitet.

Den kroniske uskyld kan betragtes som en fortsættelse af den traditionelle udviklingsroman, hvor Rifbjerg dog fornyer genren sprogligt og aktualiserer dens problemstillinger. Titlen er karakteristisk for Rifbjergs daværende, metadyrkende modernisme og er senere blevet et bevinget ord, betegnende for den uskyld, der ikke overvindes eller erkendes og derfor vokser sig stor og faretruende. Romanen peger i øvrigt fremad mod tidens efterfølgende modernisme med temaer som fremmedgørelse og splittelse. Den kroniske uskyld betragtes som et af Rifbjergs afgørende hovedværker og placerer sig endvidere som en dansk nyklassiker. Romanen blev filmatiseret i 1985 af Edward Fleming.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Omkring den kroniske uskyld. Ved John Chr. Jørgensen & Erik Olesen. – Hans Reitzel, 1974, 311 sider
Anmeldelser, fra dagblade og tidsskrifter. Større undersøgelser af romanen, og nye tolkninger af nykritisk, dybdepsykologisk observans. Samt interview med forfattere.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Leo Ottosen: Klaus Rifbjergs ”Den kroniske uskyld”. En kritisk analyse. – Risgaarde, 1977, 129 sider

03
Den store danske encyclopædi. –
(Bind. heri s. 196 – s. 197: Villy Sørensen: Klaus Rifbjerg)

04.6
Klaus Rifbjerg: Rif. – Gyldendal, 1967. - 235 sider.
(heri: s. 17 – s. 19: Kommentar til Den kroniske uskyld )

04.6
Klaus Rifbjerg: Rif. – Gyldendal, 1967. - 235 sider.
(heri: s. 27 – s. 33: Uskyldens tema)

37.414
Testrup Højskole. – Testrup Højskole Elevforening, 1960 - .
(heri: 1973 s. 32 – s. 40: H. Boye Jensen: Uskyldens tema. en linie i Klaus Rifbjergs forfatterskab)
Kort analyse

80.1
Claus Clausen: Digtere i forhør 1966. – Gyldendal, 1966. – 265 sider.
(heri: s. 181 – s. 204: Klaus Rifbjerg)
Interview om romaner og forfatteren.

80.1
John Chr. Jørgensen: Litterær vurderingsteori og vurderingsanalyse. en introduktion. – Borgen, 1971. – 265 sider
(heri: s. 167 – s. 194: Den kroniske uskyld )
Gennemgang af dagbladsanmeldelser om romanen.

81.04
Lise Simonsen: Mands- og moderhjerte. – Gyldendal, 1969. – 143 sider.
(heri: s. 40 – s. 50: Tom mand frem for en heks)
Essay om romanen.

81.6
Dansk litteraturhistorie. – Gyldendal, 1983-85. - 1. Udg.
(Bind 8: heri s. 259 – s. 264: Den kroniske pubertet: Klaus Rifbjerg)
Analyse

81.6
Lisbet Holst, Erik Skyum-Nielsen og Knud Wentzel: Ideologihistorie IV. Fortællende digtning i Danmark 1870-1970. – Tabula/Fremad, 1975-76. – 122 s.
(heri: s. 29 – s. 34: Knud Wentzel: Identitetsproblemet og modernismen)

81.6
Litteraturens stemmer. – red. Af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gads Forlag, 1999. – 717 sider.
(heri: s. 451 – s. 455: Klaus Rifbjerg)

81.64
Maja Bissenbakker Frederiksen: Begreb om begær. - Syddansk Universitetsforlag, 2005.
(heri: s. 119 - 154: Misogyniens homofobe janusansigt)

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere. – Gyldendal, 1967. - 214 sider
(heri s. 112 – s. 115: Klaus Rifbjerg)

81.65
Modernismen i dansk litteratur / ved Jørn Vosmar. – Fremad, 1967. – 240 sider.
(heri: s. 147 – s. 150: Rifbjerg og Panduro)

81.65
Romanen som offentlighedsform. Studier i moderne dansk prosa / ved Jørgen Jensen. – Gyldendal, 1977. – 253 sider.
(heri: s. 27 – s. 58: Jørgen Bonde Jensen og Karen Nicolaisen: En uskyldig historie?)
Analyse og gennemgang af romanen.

99.381
Dansk Forfatterleksikon. Værker. – Rosinante, 2001.
(heri: s. 44 – s.45: Erik Olesen: Den kroniske udskyld )

99.4 Rifbjerg, Klaus
Torben Brostrøm: Klaus Rifbjerg. En digter i tiden. – Gyldendal, 1970, 243 sider.
(heri: S. 29 - s. 41: Det prosaiske udtryk)

99.4 Rifbjerg, Klaus
Bo Elbrønd-Bek. - Scaniae academic: i kommission hos Underskoven, 2010.
(heri s.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Jørgen Bonde Jensen: Klaus Rifbjergs Prosa. – Babette, 1989. – 238 sider.
(heri: s. 9 – s. 19: Rifbjergs uskyld)

99.4 Rifbjerg, Klaus
Per Øhrgaard: Klaus Rifbjerg. – Gyldendal, 1977. – 135 sider.
(heri: s. 28 – s. 47: Den kroniske uskyld)

99.4 Rifbjerg, Klaus
Jørgen Dines Johansen: Hvalerne venter. Studier i Klaus Rifbjergs forfatterskab. – Odense Universitetsforlag, 1981. – 311 sider.
(heri: s. 11 – s. 35: Mytologiseringens kritiske effekt)
Analyse

Artikler i tidsskrifter

80.5
Kritik
(heri 1968, nr. 5, s. 59 – s. 75: Poul Bager: Felix Culpa – faldet som (mulig) begyndelse)
Analyse

80.5
Kritik
(heri 1970, nr. 15, s. 5 – s. 25: især s. 10-16: Lars Arild: Rifbjergs kamera)
Analyse

80.5
Kritik
(heri 1990, nr. 93, s. 80 – s. 85: Signe Højholt: Den kroniske uskyld )
Analyse

81.6
Danske studier. – Akademisk Forlag, 1904-. 144 sider
(heri 1975, s. 40 – s. 51: Ulla Musarra-Schrøder: Tragiske og komiske strukturer i Den kroniske uskyld. En genreteoretisk analyse)
Analyse

81.605
Synsvinkler. - Center for nordiske studier.
(heri 2003, nr. 28: Queer særnummer, s. 61-77: Maja Bissenbakker Frederiksen: Homodjævle, vampyrkvinder og transvestitiske utopier - om begær i Johannes V. Jensens Kongens fald. Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld og Kirsten Thorups Baby ).

81.6505
Spring: tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2003, nr. 20, s. 74-89: Maja Bissenbakker Frederiksen: Dæmonen maskeret: Misogyni og homofobi Den kroniske uskyld ).

3/10 1958 Emil Frederiksen i Berlingske Tidende
3/10 1958 Thorkild Hansen i Information
3/10 1958 Tom Kristensen i Politiken
10/10 1958 Jens Kruuse i Jyllands-Posten
23/10 1958 Vagn Riisager i Kristeligt Dagblad

99.4 Rifbjerg, Klaus
Jørgen Bonde Jensen: Klaus Rifbjergs poesi. - Babette, 1986.
Kronologisk analytisk gennemgang af Klaus Rifbjergs lyriske forfatterskab i perioden 1956-1986.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Jørgen Bonde Jensen: Klaus Rifbjergs prosa. - Babette, 1989. - 238 sider.
Analytisk gennemgang af udvalgte dele af Klaus Rifbjergs prosaforfatterskab.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Thorkild Borup Jensen: Klaus Rifbjerg: portræt af forfatteren og forfatterskabet.
- Dansklærerforeningen, 2008.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Torben Brostrøm: Klaus Rifbjerg. En digter i tiden. – Gyldendal, 1970. - 243 sider.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Frank Egholm Andersen: Klaus Rifbjerg som ung. - Forlaget Her & Nu, 2004.
Kortere gennemgang af forfatterens liv.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Bo Elbrønd-Bek: Klaus Rifbjergs homoerotiske fascination. - Scaniae academic: i komission hos Underskoven, 2010.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Kirsten Jacobsen: Klaus og kærligheden: konfrontation med Rifbjerg. - Gyldendal, 2007.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Henrik Juul Jensen: Afterbeat. En samtale med Klaus Rifbjerg. – Munksgaard/Rosinante, 1996. – 153 sider.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Kærligheden er alt. et portræt af Klaus Rifbjerg / Jakob og Janus Kramhøft ; fortalt af Torben Brostrøm m.fl.- Tiderne Skifter, 2003. - 196 sider.
Portræt af forfatteren Klaus Rifbjerg tegnet af nære venner og forfatterkolleger (Torben Brostrøm, Frederik Dessau, Jesper Jensen, Jørgen Leth, Palle Kjærulff-Schmidt og Hanne Marie Svendsen). Med uddrag af Rifbjergs bøger og breve, samt egne udsagn i radioudsendelser.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Rifbjerg på kornet/ udgivet af Peter Michael Lauritzen. - Gyldendal, 2006.

Afsnit i bøger

80.1
Claus Clausen: Digtere i forhør 1966. – Gyldendal, 1966. – 265 sider.
(heri s. 181 – s. 204: Klaus Rifbjerg)
Interview om romaner og forfatteren.

81.6
Erik Halvorsen: Forfattere og deres samtid. Dansk litteraturhistorie fra HOlberg til idag. – Aschehoug, 1988. – 144 sider.
(heri: s. 121 – s. 125. Klaus Rifbjerg. Gemmeleg blandt maskerne)

81.6
Litteraturhåndbogen – Gyldendal, 2001.- 283 sider. 6. Udg.
(Bind 2: heri s. 129 – s. 153: Klaus Rifbjerg)

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne digtere. Præstentation & portræt. – Gyldendal, 1988. – 307 sider.
(heri: s. 211 – s. 218: Klaus Rifbjerg)

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere. – Gyldendal, 1967. – 214 sider
(heri s. 99 – s. 117: Klaus Rifbjerg)
Om forfatteren og hans romaner

99.26
Dansk biografisk leksikon. – Gyldendal, 1979-1984. 3. Udg.
(Bind 12: heri s. 206 – s. 209: Per Øhrgaard: Klaus Rifbjerg)

99.381
Dansk forfatterleksikon. Biografier. Rosinante, 2001.
(heri: s. 382 – 383: Klaus Rifbjerg)

99.4 Rifbjerg, Klaus
Per Øhrgaard: Klaus Rifbjerg. – Gyldendal, 1977. – 135 sider.
(heri s. 104 – s. 127: Interview med Klaus Rifbjerg)

99.4 Rifbjerg, Klaus
Jørgen Dines Johansen: Hvalerne venter. Studier i Klaus Rifbjergs forfatterskab. – Odense Universitetsforlag, 1981. – 311 sider.
(Heri: s. 179 – s. 243: Hvalerne venter. To samtaler med Klaus Rifbjerg)

Berlingske Tidende
(heri 28/3 2010: Jeppe Bangsgaard: Når man skriver - træder man i Vorherres sted ).
Interview med Klaus Rifbjerg.

Information
(heri 7/12 2006: Torben Brostrøm: I havstokken )
Portræt af Klaus Rifbjerg.

Information
(heri 9/12 2006: Kristen Bjørnkjær: Den roterende dreng ).
Interview.

Information
(heri 18/8 2007: Anita Brask Rasmussen: Kustode i eget museum ).
Interview.

Jyllands-Posten
(heri 8/12 2006: Kristian Ditlev Jensen: Rifbjerg: Litteraturens PH-lampe).

Jyllands-Posten
(heri 8/12 2006: Erik Svendsen: Digterisk fyrtårn og mørkekammerets mester).
Interview.

Kristeligt Dagblad
(heri 7/8 2009: Claus Grymer: Livs-glæden skal opsøges ).
Interview.

Danske digtere i det tyvende århundrede
Samtale mellem Tage Skou-Hansen og Klaus Rifbjerg. Lone Hansen, 11/4 2006

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Litteratursidens forfatterportræt
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatteren.

Den store danske: Gyldendals åbne encyclopædi.
Artikel om Klaus Rifbjerg.

Wikipedia. den frie encyclopædi.
Artikel om Klaus Rifbjerg

Klaus Rifbjergs erindringer fra opvæksten på Amager har været en tilsyneladende uudtømmelig kilde til inspiration i forfatterskabets vekseldrift mellem erindring, fiktion og myto

Digtsamlingen Konfrontation fra 1960 blev det værk, der for alvor placerede Rifbjerg som den nye poesis uofficielle omdrejningspunkt.

Contact me if you need assistance with your assignment.

Fields marked with * have to be filled.