Hi. I'm Samantha.

I write about not getting stuck with your academic assignments.

Trusted Academic Service
david sedaris the learning curve essayothelo essayscommunication in the military essayreflective essay how to writeessay earthquake in pakistanessay questions for the lotteryessay introduction philosophical writingfriends and enemies essaychild essay contestessays in criticism journalart theory essay examplessample personal statements for scholarships essay

Essays on amnesty internationalVi har udviklet en række undervisningsmaterialer til undervisning i grundskolen. Materialerne er tilpasset elevernes alderstrin og er opdelt i indskoling, mellemtrin og udskolingsniveau.

Alle materialerne kan downloades gratis fra vores hjemmeside. Enkelte af dem kan bestilles gratis i et lærereksemplar. Vi har desværre ikke mulighed for at sende klassesæt.

Materialet er bygget op omkring figuren Croc, et rumvæsen, der er kommet hertil for at lære om Jorden og menneskerettighederne.

Slaver og I skjul er to korte animerede dokumentarfilm, som egner sig til undervisning på folkeskolens mellemtrin og opefter.

Amnesty arbejder for, at de rettigheder, der står i Børnekonventionen, respekteres. Se konventionen skrevet af børn, så den er til at forstå. Læs mere om børnekonventionens indhold og hent konventionen for børn som plakat.

Asylbørns hverdag, drømme og mareridt skildres i tre tegnefilm af Jannik Hastrup.

Idékataloget indeholder en række forslag til anderledes, sjove og lærerige måder at arbejde med børns rettigheder på i undervisningen.

Materialet er bygget op omkring 6 temaer:
Hvad er tortur? Hvem torturerer og hvad er motivet? Hvem går torturen ud over? Kan tortur nogensinde retfærdiggøres?
De psykiske konsekvenser af tortur. Hvad skal der til for at forhindre tortur?

Bruger eleverne ordet bøsse som skældsord på din skole? Ønsker du som lærer at tage emnet op i din undervisning?

Hvordan finder forskelsbehandling sted, hvilken betydning har normer og hvad kan vi gøre for at forandre uligheder? Og hvordan påvirker hadefuld tale og diskrimination LGBT- unge?

Slaver og I skjul er to korte animerede dokumentarfilm, som egner sig til undervisning på folkeskolens mellemtrin og opefter.

Materialet er bygget op om følgende temaer:
Hvad er ytringsfrihed, hvorfor ytringsfrihed, grænser for ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed og informationsfrihed.

En række kendte forfattere, politikere og andre har skrevet disse tankevækkende essays der stiller skarp på den altid aktuelle debat om menneskerettighederne.

Idékataloget indeholder en række forslag til anderledes, sjove og lærerige måder at arbejde med børns rettigheder på i undervisningen.

Materialet er udviklet i forbindelse med Mediekonkurrencen for Skoler.
Det indeholder fakta om seksuelle og reproduktive rettigheder, og om hvor diskrimination og overgrebene finder sted.

Lær mere om hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole. Guiden henvender sig til jer, der ønsker at fo­kusere mere på værdier som respekt, ligeværd, rum­melighed og medindflydelse på jeres skole. Ikke kun i undervisningen, men også i det øvrige skoleliv.

Skriv for Liv handler om mennesker, hvis rettigheder bliver krænket. I november og december måned kan du og dine elever skrive breve til personer, der tortureres, er dømt til døden eller bliver forfulgt af myndighederne. Brevene giver håb, skaber forandring og resultater.

Filmen introducerer Skriv for Liv kampagnen med tre eksempler på mennesker, der er blevet hjulpet gennem breve sendt fra børn og voksne over hele verden, folk som du og jeg.

Amnesty arbejder for, at de rettigheder, der står i Børnekonventionen, respekteres. Se konventionen skrevet af børn, så den er til at forstå. Læs mere om børnekonventionens indhold og hent konventionen for børn som plakat.

Contact me if you need assistance with your assignment.

Fields marked with * have to be filled.